ESP8266, Hardware cho WoT

Dự án điều khiển qua Internet với Module Relay ESP8266 mini V2 chỉ với 140.000đ

Chức năng Project: Đây là Project sử dụng Board mạch ESP8266 có sẵn để thực hiện việc điều khiển thiết bị điện từ xa qua Internet. Việc điều khiển xa sẽ thông qua một server có địa chỉ wot-dnt.tech Đây là Server do mình tự phát triển nhằm phục vụ các project DIY. Nếu các bạn không muốn bỏ quá…

Continue Reading