Các Project với ESP8266

Project tự động bật thiết bị khi về nhà, tắt khi ra khỏi nhà với ESP8266

Mô tả khái quát Project: Sử dụng mạng wifi hiện có, lập trình cho ESP8266 Ping đến điện thoại, theo dõi phản hồi để đưa ra hành động bật hay tắt một thiết bị nào đó 🙂 , tất cả chỉ là ý tưởng và DIY theo sở thích, hi vọng không phải nhận nhiều gạch đá của 500 anh…

Continue Reading